Den unge Werthers lidanden

av Johann Wolfgang von Goethe
Stockholms Stadsteater, Skärholmen – 2013-03-09
dramatisering: Andrea Koschwitz och Jan Bosse
regi: Carolina Frände
scenografi & kostym: Daniel Åkerström-Sten
ljus: Karl Svensson
mask: Carina Saxenberg
foto: Carl Thorborg
LJUSPLOT