Meningen med livet

av team & enseble
Stockholms Stadsteater, Skärholmen – 2012-10-12
regi: Carolina Frände
scenografi & kostym: Jenny Kronberg
ljus: Karl Svensson
mask: Carina Saxenberg
foto: Petra Hellberg
LJUSPLOT