Fablerna

efter Aisopos fabler
Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen – Stockholm 2016-02-19
regi: Carolina Frände
dramaturgi: Marie Persson Hedenius
koreografi: Ossi Niskala
scenografi & kostym: Jenny Kronberg
ljus: Karl Svensson
mask: Erika Nicklasson
djurmasker: Samir Alj Fält
Kompositör & sångtext: Janne Tavares
foto: Petra Hellberg
LJUSPLOT