Eleven Lovely Lovesongs

av Charlotte Engelkes & Marina Steinmo
Astarte på Södra Teatern – Stockholm 2007-06-01
koncept & regi: Charlotte Engelkes
ljus & projektion: Karl Svensson
musik: Leif Jordansson, Tomas Hallonsten & Bebe Risenfors
foto: Sören Knud